StorakerSchwartz
Matro_02.jpg

Matro Consult

 Matro Consult er rådgivere med spesialkompetanse på ledelse og organisasjonsutvikling. Vi har utarbeidet den visuelle identiteten i nært samarbeid med dem.

Matro Consult er rådgivere med spesialkompetanse på ledelse og organisasjonsutvikling. Vi har utarbeidet den visuelle identiteten i nært samarbeid med dem.

Matro_02.jpg
 Uttrykket er stramt og tydelig – samtidig som man med fargepalett, bilder, animasjoner og tekst myker opp og understreker fokuset på mennesker og dynamikk.

Uttrykket er stramt og tydelig – samtidig som man med fargepalett, bilder, animasjoner og tekst myker opp og understreker fokuset på mennesker og dynamikk.

Matro_04.jpg
 Det bærende konseptet i identiteten er ringvirkninger.

Det bærende konseptet i identiteten er ringvirkninger.

Matro Consult