StorakerSchwartz
Sammen_1.jpg

Sammen–Om

 Visuell identitet og navnutvikling for familieterapeutene i Sammen-Om.

Visuell identitet og navnutvikling for familieterapeutene i Sammen-Om.

Sammen_2.jpg
 Terapeutene jobber systematisk og målrettet, og gir konkret og praktisk veiledning.

Terapeutene jobber systematisk og målrettet, og gir konkret og praktisk veiledning.

Sammen_4.jpg
 Det bærende elementet i løsningen er bindestreken som holder navnet sammen.

Det bærende elementet i løsningen er bindestreken som holder navnet sammen.

 Bindestreken kan trekkes ut eller inn – og tilpasses hvilken flate identiteten appliseres på. Den kan fungere som en strikk på en perm, eller gjøres levende i en animasjon. Med en begrenset farge- og skriftpalett ønsket vi å bygge opp under terapeutenes fokus på konkret og praktisk veiledning.

Bindestreken kan trekkes ut eller inn – og tilpasses hvilken flate identiteten appliseres på. Den kan fungere som en strikk på en perm, eller gjøres levende i en animasjon. Med en begrenset farge- og skriftpalett ønsket vi å bygge opp under terapeutenes fokus på konkret og praktisk veiledning.