StorakerSchwartz

Stillasbyggerne

 Visuell identitet, nettside og informasjonsmateriell for Stillasbyggerne.

Visuell identitet, nettside og informasjonsmateriell for Stillasbyggerne.

 Stillasbyggerne bygger nettverk rundt barn og unge som er under omsorg av barneverntjenesten, og der tidligere oppfølging ikke har fungert.

Stillasbyggerne bygger nettverk rundt barn og unge som er under omsorg av barneverntjenesten, og der tidligere oppfølging ikke har fungert.

03_Stillas.jpg
04_Stillas_ny.jpg
 Logosymbol og ikoner er bygd opp av prikker med linjer trukket gjennom, og viser til hvordan Stillasbyggerne jobber – med å kartlegge og styrke nettverket rundt barn og unge som er under omsorg av barnevernstjenesten.

Logosymbol og ikoner er bygd opp av prikker med linjer trukket gjennom, og viser til hvordan Stillasbyggerne jobber – med å kartlegge og styrke nettverket rundt barn og unge som er under omsorg av barnevernstjenesten.

06_Stillas.jpg
07_Stillas.jpg

Stillasbyggerne – informasjonsfilm

Animasjonsfilm som presenterer Stillasbyggerne.

Oppdragspresentasjon: Stillasbyggerne